Topic outline

 • General

  • Topic 1

   Мостови

   "Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од мостова. Они су важнији од кућа, светији, јер општији, од храмова. Свачији и према сваком једнаки, корисни, подигнути увек смислено, на месту на ком се укрштава највећи број људских потреба, истрајнији су од других грађевина и не служе ничем што је тајно и зло."

   Иво Андрић

    

    

   Мостови су грађевине које својом величином, изгледом, појавом у простору па чак и симболиком врло често доминирају амбијентом или крајоликом у којем се налазе.
   Уз функционалност и постојаност, што мора задовољити сваки мост, треба водити рачуна и о естетици.

  • Topic 2

   Изабери мост

   Драги ученици, у овој теми можете поновити основне карактеристике четири врсте мостова, и проверити своје знање.

   Пред вама су два теста.

   Карактеристике мостова
   Састоји од четири задатка у којима треба да изаберете опис који одговара мосту датом на слици.

   Изабери прави мост
   Састоји се од четири задатка у којима треба да одредите врсту моста погодног за одређени предео.