Topic outline

 • General

  • Климатске промене

   Термин климатске промене данас се користи кад се говори о променама  климе које се догађају од почетка двадесетог века. Промене које су регистроване у току последњих деценија сматра се да су настале као резултат човекових активности, а не као последица природних промена у атмосфери. 
   Према тврдњама светских стручњака за климатске промене и екологију, промене климе које се предвиђају у наредним годинама, могле  би да буду наглије и бурније.

   Овај проблем се разматра кроз две лекције.

   Прва лекција вас упознаје са основним узроцима и последицама климатским промена.

   У другој лекцији су литерарни радови ученика на ову тему.
   За илустрацију тих радова коришћен је цртеж трешње који је израдила ученица 43 и два ликовна рада бивших ученица: Теодоре Косанић  и Теодоре Жижак.

  • Дан планете Земље

   Дан планете Земље се обележава 22. априла у целом свету.

   Прича о Дану планете Земље је у краткој лекцији.
   Уз лекцију су и радови ученика настали поводом обележавања Дана планете: еколошке поруке, песме, пано.
   Дан планете Земље ученици су обележили и уређивањем школског дворишта.

   Онда следи квиз за проверу знања.

   Учите и забавите се.