Topic outline

 • General

  • Оштро Перце - Електронски курс

   У овом електронском курсу постављен је наставни материјал коришћен током претходних сезона реализације пројекта Оштро перо, тј. Оштро Перце, од 2011. до 2015. године.
   Ученици могу да користе овај материјал у изради домаћих задатака различитих предмета, као и за израду задатака у пројекту Оштро Перце 2016/2017. године.

   Садржај

   Оштро перо 2011/2012
   Од читања до приказа књиге
   Структура прозног књижевног дела
   Приказ књиге и књижевна критика
   Како читати текст критички 
   Како пронаћи додатне изворе информација о тексту
   Како организовати и написати приказ књижевноуметничког дела
   Како написати приказ некњижевног текста
   Израда трејлера

   Оштро Перце 2012/2013
   Бајка
   Приказ филма

   Оштро Перце 2013/2014
   Драматизација
   Плакат
   Новинарске форме
   Писменост, медији и комуникација

   Оштро Перце 2014/2015

   Информациона и медијска писменост
   Информациона писменост
   BIG6 - Модел за решавање информационог проблема
   Информациона писменост и SUPER3
   Медијска писменост - Концепти
   Концепти и питања медијске писмености
   Медијска писменост - О медијима и медијској поруци