Topic outline

 • General

  • Културно наслеђе

   Културну баштину, наслеђе, једног народа чине култура, уметност, обичаји и веровања, све што се преноси и што траје вековима. То је богатство које треба чувати и његовати. Како би се то остварило потребно је да свако усваја и уме да препозна елементе тог наслеђа и да се укључи у њихово очување.

   Спознавање значења, важности и вредности баштине доприноси спознавању личног културног наслеђа, развоју идентитета и интелектуалном, радном, историјском и кутурном развоју сваке особе.

    

   Важности културног наслеђа и његовог очувања посвећене су лекције у овом курсу.

   Прва је Културно наслеђе и идентитет.

   Она се састоји из презентације и наставног материјала у облику електронске књиге која има више поглавља:

   1. Идентитет
   2. УНЕСКО и културно наслеђе
   3. Културна добра
   4. Културно наслеђе у Србији
   5. Памћење света
   6. Нематеријално културно наслеђе


   Драги ђаци,

   Погледајте презентацију и размислите на који начин ви усвајате културно наслеђе.

   Прочитајте текстове у књизи и помоћу линкова сазнајте додатне информације о културним добрима света и Србије.

  • Чување културног наслеђа

   У другој лекцији вас упознајемо са културним добрима Поповића, села у околини Београда кроз књигу Културно наслеђе нашег краја.

   Нематеријална културна добра у Поповићу су:
   - Стара школа - споменик културе,
   - Црква Светог Ђорђа - објекат сакралне архитектуре.

   Представљамо документ из школске архиве „Монографија Основне школе бр. 1 Поповић“, који је 1961. године написала Милка Мраковић, тадашњи управитељ школе.

   Ученици IV3 су се упознали са историјом школе и цркве, цртали их и од цртежа су израђене две разгледнице Поздрав из Поповића, које су део ове лекције.
   Део лекције су и текстови ђака о обичајима и празницима краја, као и фотографије које су пронашли у вези са њима.
   Посебно је издвојен текст Запис, који су ученици израдили уз помоћ вероучитеља и свештеника.

   Припремајући ове материјале ученици су показали да су научили колико је важно да се сви бавимо очувањем културног наслеђа.

   Они су предложили и да се упути писмо Заводу за заштиту споменика културе Београда и на часовима српског језика су заједно са наставником написали то писмо. Оно је званично послато са имејл адресе школе, а постављено је и као део лекције.

   На крају лекције је и квиз за проверу знања о овој теми.