Добро дошли у супер учионицу за библиотекаре и наставнике

 Семинар

На овој страни можете наћи информације о стручнимсеминарима за библиотекаре и наставнике који се организују као обуке уживо и као електронски курсеви:

1. Развијање информационе и медијске писмености код деце и младих

2. Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење

3. Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученикаzaglavlje

Библиотека плус је акредитовала програм сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2016. годину:

Развијање информационе и медијске писмености код деце и младих

Семинар је намењен библиотекарима и књижничарима и реализује се на два начина:
- уживо, током једног дана, доноси 6 радних сати.
- електронски, током 4 недеље, доноси 12 радних сати.

Општи циљеви програма:
Унапређивање информационе и медијске писмености библиотекара и књижничара ради побољшања информационе и медијске писмености деце и младих/корисника.

Друштво школских библиотекара Србије је акредитовало два стручна семинара за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину.

Семинар под бројем 4 у Каталогу: Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење

Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима и реализује се електронски, током 6 недеља, а доноси 24 бода.

Општи циљеви програма:
Унапређивање информационе и медијске писмености наставника и стручних сарадника ради побољшања информационе и медијске писмености ученика

   Друштво школских библиотекара Србије је акредитовало два стручна семинара за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину.

   Семинар под бројем 5 у Каталогу: Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика

   Семинар је намењен наставницима и стручним сарадницима и реализује се уживо, траје два дана и доноси 16 бодова.

   Општи циљеви програма:
   Унапређивање сарадње наставника и библиотекара/стручних сарадника у области подстицања деце на читање и развијања информационе и медијске писмености ученика